De Rijskampen


Natuurontwikkelingsgebied 
In de Rijskampen ligt een 12 hectare groot natuurgebiedje, genaamd de Honderd Morgen. 

Honderdmorgen-kl

Het is een stukje nieuwe natuur, grond wat in 2008 terug gegeven is aan de natuur, voorheen was het agrarisch  gebied.  Door de aanleg van de Randweg rondom Den Bosch / Vught, was er een aantasting van natuur en landschap en gemeenten zijn verplicht dit te compenseren. Deze compensatie gebeurde door de aanleg van dit natuurgebied, het aanleggen van faunatunnels en een ecologische verbindingszone bij het fort Isabella. Door deze maatregelen is er een Ecologische Hoofd Structuur(pdf) gerealiseerd tussen de Gement en het Bossche Broek

Natuur beleven


Beheer van het gebied 
Natuurmonumenten  is de beheerder van natuurgebied Honderd morgen. Het is een deelgebied van natuurgebied de Rijskampen. Men heeft er natte natuur gemaakt, voedselrijke grond is afgegraven, enkele poeltjes zijn er gegraven, een dijk met een recreatiebrug en wandelroute zijn aangelegd.  Deze dijk ligt op de plaats waar  in vroeger jaren een dijk heeft gelegen, die Deuteren met Vught verbond.  Het gebied is geschikt voor heikikker en  kamsalamander, en voor planten als kattenstaart, watermunt en waterviolier


Afwisselende natuur
In het gebied vind men meerdere biotopen met verschillende gradiënten.
Voedselarme graslanden rondom de  poelen, voedselrijker bij het dijkje, bosje, poelen enz.

Het grasland is onder te verdelen in de volgende typen

- Blauwgrasland

- Droog bloemrijk grasland

- Glanshavergrasland
foto_honderdmorgen_trekker_kl

Om dit in stand te houden is er door natuurmonumenten en beheerplan opgesteld.

1. bosje: terugzetten van bosranden en op termijn dunningen om meer structuur in het bos tot ontwikkeling te laten komen

2.poelen:periodiek schonen om dichtgroeien te voorkomen

3.sloten:periodiek schonen om dichtgroeien te voorkomen

4.grasland:Jaarlijks maaien en afvoeren, een gedeelde wordt geklepeld

(wilgen/berken) opschot wordt verwijderd

 

Bron: Brabants Dagblad, 15 november 2008

Bron: Beheerplan Natuurmonumenten

Geschiedenis


Iets over de naam "Honderd Morgen"
Een morgen (ook morgenlands genoemd) is een oud nederlands woord voor een bepaalde oppervlakte. Een morgen was een gebied zo groot als men in een ochtend om kon ploegen Het opvallende hiervan is dat de precieze afmetingen streekgebonden waren. Het varieerde van 0,85 hectare tot 0,98 hectare.
Het natuurgebied heet Honderdmorgen, maar is 11-12 hectare groot. De naam is dus afgeleid uit een groter gedeelde van de Gement. (Bron: wikipedia)

Over de naam "Rijskampen"
Vroeger was dit een kamp (eenvoudige bebouwing) waar men rijsthout oogst. Rijsthout bestaat meestal uit tenen van wilgenhout. Hier konden "matten" van gemaakt worden. die gebruikt werden bij het leggen van dammen. Maar ook vele andere gebruiksartikelen werden van tenenwilgen gemaakt.
Denk hierbij aan manden, flesmanden, fuiken om vis te vangen, eendenkorfen, stoelen


Bericht uit het Brabants Dagblad 4 mei 2011Kanonskogel_gement
DEN BOSCH - Medewerkers van waterschap Aa en Maas hebben in de Gement tussen Den Bosch en Vught een gietijzeren kanonskogel gevonden die mogelijk afgeschoten is tijdens het beleg van Den Bosch in 1629. De kogel is aangetroffen bij onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de polder.

Het waterschap gaat na de zomer grond afgraven in de polder Honderd Morgen, om bijzondere vegetatie als blauwgrasland en pimpernelblauwtje te bevorderen.

De kanonskogel wordt 22 mei tentoongesteld tijdens de Grote Groene Deltadag. Waterschap Aa en Maas is één van de organisatoren van activiteiten in verschillende natuurgebieden in en rond Den Bosch.


Foto's


{sfx album='5733823491558731537' display='album'}


Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.