De May

Hoogwaterbergingsgebied
De Maij is het laagste stuk in de Gement en dient in de hoogwaterbergingsplannen van het Waterschap Aa en Maas als overlaat. Het water dat via de Dommel en de Aa naar 's-Hertogenbosch wordt aangevoerd, stroomt dan via de Maij naar het Drongelens Kanaal. 

De_Maij_1103_02

{tab=Natuur beleven}
Kwelwater
De Maij is rijk aan kwel, wat nog terug te vinden is in kenmerkende planten, de zogenaamde ‘kwelindicatoren’, zoals Waterviolier, Dotterbloem, Waterdrieblad. Kwelwater kan wel meer dan 10.000 jaar oud zijn. Kwelwater in de sloten ziet vaak bruin; dat komt doordat er veel ijzer in zit. Je ziet dus de roestdeeltjes in het water. Kwelwater is heel zuiver, en bevat naast ijzer ook veel calcium. Het bevat nauwelijks tot geen stikstof, fosfaat, sulfaat en chloride. Doordat er steeds meer diep grondwater aan de bodem onttrokken wordt gaat de kwaliteit van het kwelwater helaas achteruit. Er komt steeds meer kwel naar boven dat veel korter in de bodem heeft gezeten. De kwaliteit is wisselend, en het bevat vaak veel stikstof, fosfaat, sulfaat en chloride, en is arm aan calcium. Daardoor dreigt de typische kwelvegetatie te verdwijnen. 

Kwelwater
Wil je weten hoe het komt dat hier zoveel kwelwater voorkomt, lees dan hier iets over de geologie van het gebied 

 

(Bron: ’s-Hertogenbosch zeldzaam Groen, Rob de Vrind)

{tab=Geschiedenis}
Ook in vroeger tijden was de Maij nat. De naam Maij is afkomstig van made, dat laag, nat hooiland betekent. Made is afkomstig van meede, dat gemeenschappelijk maai- of hooiland betekent. In andere delen van Nederland ook wel maat, meet of miede genoemd. Op z’n Brabants zeggen we Maij.


madelief
De Maij: een leuke plek voor een MADEliefje... 

Hooi- en graslanden
Hooilanden zijn graslanden die gebruikt worden om hooi te oogsten. Het gaat meestal om graslanden die te vochtig zijn om te beweiden. Vooral in de tijden dat mensen voor hun vervoer en arbeidskracht op paarden waren aangewezen, was het belangrijk om over voldoende hooi te beschikken. Tractor en auto kwam, het paard verdween, ander vee werd vooral met kuilgras bijgevoerd en tegenwoordig met (snij)maïs.

In de laatste decennia is de Maij onder andere gebruikt om te begrazen. Om de Maij goed af te wateren, zijn er veel sloten gegraven. Die zijn vooral goed zichtbaar vanaf het fietspad op de hoger gelegen dijk.

{tab=Foto's}
{sfx album='5731679276462657889' display='album'}


 

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.