Van Oud naar Nieuw

Informatie over het gebied
In dit gebied zijn zowel Oude landschapselementen zichtbaar als ook Nieuwe Natuurontwikkeling.
Het totale gebied omvat het bos rond de Isabella Kazerne, het Drongelenskanaal, het natuurcompensatiegebied De Honderdmorgen en de schrale weilanden van de May. Een gebied met heel veel afwisseling! Zowel op gebied van natuur als op het vlak van cultuur is het interressant.

Van strijdtoneel naar kruisbestuiving

Historisch hoort het gebied van Fort Isabella bij ‘s-Hertogenbosch, maar het ligt tegenwoordig op het grondgebied van Vught. De lokatie van het fort tussen Den Bosch en Tilburg was vroeger strategisch belangrijk. Nu is de plek een rustpunt in het stedelijke gebied. De natuur en het landschap van het fort en haar omgeving dragen daar belangrijk aan bij. 

Over de toekomst van Fort Isabella
Vertegenwoordigers vanuit de natuurorganisaties (waaronder De Natuur- en Milieugroep Vught en Natuurmonumenten),
andere professionals vanuit het Vughts Historisch Museum, de Monumentencommissie, De Groene Vesting en Stichting
‘s-Hertogenbossche Monumentenzorg en andere geïnteresseerden hebben de handen ineengeslagen. Vanuit de invalshoeken natuur en (cultuur)historie hebben zij een visie ontwikkeld op de toekomst van Fort Isabella.


Het rapport is op 17 juni 2014 officieel aangeboden aan het Vughtse College door Peter Dekker, voorzitter van de Natuur- en Milieugroep Vught en Wim Kievits. Er zal nog verder overlegd worden met het college over hoe het gebied rond de Isabella kazerne verder ontwikkeld gaat worden.  Download HIER het rapport als pdf document.

 


Nieuwe natuurontwikkeling vind plaats in de Rijskampen.
Cultuurgeschiedenis en natuur treft u aan rond de Isabella kazerne.
Verder is het Drongelens kanaal met water- en rietvogels kenmerkend aanwezig.
Door het kwelwater is de vegetatie in de May uniek.
Hier tussenin ligt een stukje cultuurland dat het contrast met de omliggende natuur vergroot.

Wij hopen dat u er ook van geniet!

Google_Maps_luchtfoto 

 

 

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.