Slootjesdag

In het Kanaalpark bij boerderij Eigentijds werd de IVN-slootjesdag georganiseerd in de ochtend. Door de inzet van een  paar enthousiaste gidsen, een goede opkomst maar ook vanwege het mooie zonnige weer, was het een leerzame leuke en "nette(n)" wateractie!

 

 

De eerste excursie van de Jeugdnatuurgroep na de grote vakantie begon bij de spuisluis Crevecoeur in de Oude Dieze. De kinderen gingen enthousiast scheppen bij de vistrappen maar ook in de naastgelegen kikkerpoel:

       

Ook werd de waterkwaliteit beoordeeld aan de hand van een beoordelingsformulier. Er zijn vele visjes gevangen bij de poel en verder: vlokkreeftjes, watertorren, bloedzuigers, bootsmannetjes, schrijvertjes, schaatsenrijders, veel eendenkroos en waterpest. En bij de vistrap is er zelfs een bijzondere krab gevangen: kijk op vierde foto onderaan! Als afsluiting werd er een leuk "voedselketen"-tikkertje gedaan.

zondag 11 december gingen we met de Jeugdnatuurgroep naar de Diezemonding, dwars door de natuur, over modderpaadjes op zoek naar vogels, wilde paarden en koeien. Dit zijn de dieren die we tegenkwamen:

kauw - kokmeeuw - wilde eend - fuut - meerkoet - canadese gans - nijlgans - fazant - zwarte kraai - roodborstje - torenvalk - patrijs - blauwe reiger - aalscholver - ekster - kuifeend - slobeend - merel - konikpaard - rund (rode reus) . 

Als je meer wil weten over de vogels , kijk dan b.v. op de website vogelbescherming.nl.

Waterdiertjes_1_sWat is dat voor beest, met drie staarten? Ik heb al tien kwakbollen! Hé, een zwemmend spinnetje! Kijk eens, ik heb een snoek gevangen!

Het enthousiasme van zo’n 40 kinderen, van onze Jeugdnatuurgroep en kinderen uit de buurt, kende geen grenzen. Op zondagochtend 16 mei was de jeugdgroep actief bij de Wieldam in de Groote Wielen. Het was voor de kinderen een hele gewaarwording dat er in de sloten en in de plas zo veel beestjes leefden. Met schepnetten werd er van alles naar boven gehaald: haften, kikkervisjes, muggenlarven, slakken, watermijten, kokerjuffers, libellenlarven en Snoekje_szelfs een jong snoekje! Alle vangsten werden in plastic bakjes en emmers verzameld en in gereedstaande aquaria losgelaten. Daar werden ze nauwkeurig bestudeerd; soms kwam de microscoop eraan te pas. Met behulp van zoekkaarten werd uitgezocht welke beestjes het waren.

Er stond ook een telescoop opgesteld waardoor je mooi twee baltsende visdiefjes kon zien, kuifeenden, Canadese ganzen en meerkoeten.Waterdiertjes_2_s

Aan het einde van de ochtend werden alle gevangen beestjes weer netjes teruggezet in het water, waar ze vandaan kwamen. Zo hoort dat.

Al met al een zeer geslaagde excursie in een veelbelovend rijk gebied, aangelegd aan de rand van een nieuwe woonwijk, waarvan de bewoners ‘naast de deur’ de natuur kunnen beleven.

 

Zie ook Fotoalbums, onder Jeugd in de Groote Wielen.

 

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.