Slootjesdag

In het Kanaalpark bij boerderij Eigentijds werd de IVN-slootjesdag georganiseerd in de ochtend. Door de inzet van een  paar enthousiaste gidsen, een goede opkomst maar ook vanwege het mooie zonnige weer, was het een leerzame leuke en "nette(n)" wateractie!

 

 

zondag 11 december gingen we met de Jeugdnatuurgroep naar de Diezemonding, dwars door de natuur, over modderpaadjes op zoek naar vogels, wilde paarden en koeien. Dit zijn de dieren die we tegenkwamen:

kauw - kokmeeuw - wilde eend - fuut - meerkoet - canadese gans - nijlgans - fazant - zwarte kraai - roodborstje - torenvalk - patrijs - blauwe reiger - aalscholver - ekster - kuifeend - slobeend - merel - konikpaard - rund (rode reus) . 

Als je meer wil weten over de vogels , kijk dan b.v. op de website vogelbescherming.nl.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid wordenbutton lid worden
button lid wordenbutton lid worden

facebookbutton

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.

Belangrijke pagina's

Lijst met belangrijke pagina's

© 2019 IVN - VNW 's-Hertogenbosch e.o.