Monding Dieze natuurlijker

Het Natuurpark Diezemonding omvat behalve het natuurgebied aan de Engelse Dijk/Kerkhoekweg ook de plaats waar de Dieze in werkelijkheid uitmondt, vanaf de Spuisluis tot de Maas door de Henriëttewaard.

Tot op heden is dit stuk Dieze gekanaliseerd en omzoomd door een rand basaltblokken. Vanaf de laatste bocht worden deze basaltblokken nu verwijderd, zodat de Dieze daar een natuurlijker aanzien zal krijgen.

 

De Dieze en de Maas zullen door hun stroom en bij wisselende waterstanden zand wegspoelen en elders weer afzetten. Zo kunnen spontaan eilandjes en geulen ontstaan, een natuurlijk leefgebied voor planten zoals Veldsalie, Brede ereprijs en Kruisdistel, en dieren als IJsvogel, Oeverzwaluw, Bever en Porceleinhoen. Om de natuur alvast wat te helpen worden nevengeulen gegraven, waardoor een rivierdelta kan ontstaan. In de winter zal het gebied wellicht overstromen.

Om vissen de gelegenheid te geven vanuit de Maas op te trekken naar de Dommel en de Aa en terug, wordt naast de Spuisluis bij Treurenburg een vistrap aangelegd.

Monding_Dieze-s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Gemeente 's-Hertogenbosch

Juli 2010

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.