Jaarverslag 2020 werkgroep Communicatie

BRS 2020

 Den Boschrietsangher

Hoewel er in 2020 begrijpelijkerwijs weinig verenigingsactiviteiten konden worden gemeld, hebben we dank zij de creatieve bijdragen van onze trouwe en onze nieuwe auteurs weer steeds een goed gevuld en inhoudelijk afwisselend verenigingsblad kunnen uitbrengen, waarvoor onze dank. Het motto ‘door en voor leden’ is ook dit jaar geheel waargemaakt.

Vanwege de coronacrisis heeft de Copyservice Stichting SWZ haar activiteiten gestaakt. Wij hadden een jarenlange bijzondere band met de stichting en we hebben hen bedankt voor hun betrokken inzet. De papieren versie van Den Boschrietsangher is vanaf nummer 2 van de 48e jaargang geproduceerd door de firma Onlyprint in Landgraaf, geheel tot tevredenheid van de redactie. Een hele verbetering is de nieuwe bindwijze: twee nietjes in de rug. De oplage per nummer was doorgaans 240 exemplaren. Wij danken ook de verspreiders van de papieren Boschrietsangher voor hun arbeid!

De abonnees op de elektronische versie hebben zoals gebruikelijk bij het verschijnen van een nieuw nummer weer een link ontvangen naar de IVN-website, waar het blad, en ook de nummers van voorafgaande jaargangen te vinden zijn.

 

Folder 2021De IVN-folder

Ook in 2020 is er weer een wervingsfolder met informatie over de vereniging verschenen, een kleurig omslag met normaal tweemaal per jaar een inlegvel waarop de activiteiten van het seizoen worden vermeld. Bij gebrek aan activiteiten is er in het tweede halfjaar geen inlegvel gemaakt. Ook het reeds geproduceerde omslag van 2021 zal het nog zonder inlegvel moeten doen totdat er weer activiteiten worden opgestart.

 

Andere communicatiemiddelen

De website www.ivn-s-hertogenbosch.nl (of ivndenbosch.nl) had dit jaar weinig verenigingsactiviteiten te melden. Populair in deze coronatijd waren de pagina's 'Wandelingen en ommetjes' en 'Natuurgebieden rond 's-Hertogenbosch'. Onze Facebook-pagina wordt inmiddels gevolgd door 650 personen. De digitale nieuwsbrief is vanaf de start in 2013 gegroeid van iets minder dan 200 naar 540 ontvangers in 2020. De Bossche omroep publiceerde weer colums 'IVN Natuurmomentje' van Herman van Eijck. Persberichten zijn er dit jaar alleen de eerste twee maanden nog verspreid, daarna sporadisch voor een aantal activiteiten die in de zomer nog konden doorgaan.

Alle schrijvers, redacteurs, website- of facebook-beheerders, rondbrengers: bedankt voor je inzet.

Ferd Sauter Deel deze inhoud via jouw social media dmv deze buttons:


Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.

© 2021 IVN - VNW 's-Hertogenbosch e.o.