Waarom is het zo nat in de Bossche Broek?

bronnen en dalflanksloot sHet Bossche Broek ligt ongeveer 2 meter boven NAP; Luiksgestel ligt 46 meter hoger dan ‘s-Hertogenbosch. Inderdaad, het land loopt af van zuid naar noord. Als gevolg hiervan stroomt ook het water naar het noorden. Het wordt tot staan gebracht bij de rivierklei van de Maas. Zo kwam ‘s-Hertogenbosch aan haar moerassige omgeving. De grondwaterstand is er nog steeds hoog.

‘s-Hertogenbosch ligt op de grens van de Brabantse zandgronden en het rivierkleigebied van de Maas. De stad ligt in het midden van de dalende Centrale Slenk. Deze wordt begrensd door de Peelrandbreuk (langs Uden en Oss) en de Feldbiss (langs Valkenswaard en Tilburg). Het overtollige water verzamelt zich in de Aa en de Dommel en komt vervolgens bij de stad. Daar wordt het via de Dieze in de Maas geloosd.

droge voeten s

 

In de Centrale Slenk werden dikke zandpakketten afgezet gedurende de laatste ijstijd.
De oorspronkelijke dekzandrug op de Markt is bij de Moriaan ongeveer 6 meter boven NAP. In de loop der eeuwen vonden diverse ophogingen plaats. In totaal werd de bodem 1 tot 4 meter opgehoogd.

Het kwelwater komt in het Bossche Broek omhoog als bruin water met een ‘film’ erop. Dit zijn resten van ijzer: het bruin in het water (foto rechts) is ijzerhydroxide en ijzeroxide (roest); de film op het water bestaat uit ijzercarbonaat dat wordt gevormd uit een reactie tussen ijzer en CO2 uit de lucht  Dit water kan wel 10.000 jaar geleden zijn gevallen, bijvoorbeeld in de Ardennen.

bossche broek relief 2017 oude dommelloop2

Op de reliëfkaart hiernaast (actuele hoogtekaart Nederland  www.ahn.nl) vind je de resten van een oude Dommelloop die dwars door het Bossche Broek loopt (rood gestippeld).   

 

 Deel deze inhoud via jouw social media dmv deze buttons:


Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.

© 2021 IVN - VNW 's-Hertogenbosch e.o.