12 mei: op stap met Ravon

RepAmfViscombiSinds maart/april dit jaar is er een werkgroep Amfibieën opgericht bij IVN-’s-Hertogenbosch. Er is dus een interessante nieuwe werkgroep bij, voor als dit nog niet bij iedereen bekend was.

Via de (mede) oprichter Fabian Helsloot, kregen we een oproep vanuit de Ravon om deel te nemen in het Bossche Broek op 12 mei j.l. mbt een inventarisatie aan vissen/amfibieën/waterplanten. De stichting Ravon is een kennisorganisatie die zich richt op de studie en bescherming van in Nederland voorkomende amfibieën, reptielen en vissen. RAVON voert onderzoek uit en zet de hieruit voortvloeiende kennis en data in voor advies, voorlichting en bescherming. 

Ook was er deze dag iemand bij van het zogeheten Floron. Dit is een natuurorganisatie voor het behoud van de Nederlandse Flora. Er waren vier IVN-leden aanwezig bij deze hele mooie zonnige dag. 

We hebben o.a. waargenomen:

Tiendoornige en enkele driedoornige stekelbaarsjes

Gevlekte Amerikaanse rivierkreeftje.

Enkele zeeltjes

Grote spinnende watertor en tuimelaars.

Een aantal kleine watersalamanders.

Klein snoekje, dit jaar geboren.

Bruine kikkers , o.a. juveniel heikikkertje

Groene kikkers, o.a. poelkikkertje

Posthoornslakjes en poelslakken.

Diverse soorten zoetwatermosselen.

Libelle larven.

Juffers, zoals de roodogige.

Kleine en grote modderkruipers

En deze interessante waarneming: twee mooie kroeskarpers met wat kleintjes. De kroeskarper wordt steeds zeldzamer. Vermesting van het water, waardoor waterplanten verdwijnen, is mogelijk een oorzaak van de vermindering in aantallen. De vis is ook extra gevoelig voor verontreiniging met PCB’s en verzuring van het water.

Wat betreft de waterplanten: veenpluis, moeraskartelblad, moerasvergeet-me-nietje, grote waternavel (....), krabbenscheer, waterviolier, watergentiaan en watermunt gezien.

TIP: op 26 mei gaat het Ravon naar natuurgebieden rondom Uden.

Je kan je opgeven via: http://www.ravon.nl/VrijwilligersdagbrabantDeel deze inhoud via jouw social media dmv deze buttons: