eikepage-eitje_stapst-gw_2-4-2010Het voorjaar heeft lang op zich laten wachten. De vlinders houden zich schuil in afwachting van beter weer. Libellen denken er nog niet over om met dit weer al uit het water te komen. Maar je kunt wel alvast eitjes gaan zoeken... 

De Eikenpage legt de eitjes bij de knoppen van eiken. Daar overwinteren ze en wanneer de knoppen uit gaan lopen, komen ook de eitjes uit en kunnen de rupsjes meteen gaan eten. De rupsjes groeien snel en in juli vliegen de eerste vlinders alweer. Deze vlinders vliegen graag rond de toppen van de bomen en worden daardoor nogal eens over het hoofd gezien. Nectar drinken ze graag van de vuilboom. Ze zitten daar met hun vleugels dicht en hebben dan een goede schutkleur, als je er niet speciaal op let zul je ze niet zien! Ook voor de eitjes moet je goed kijken, maar dan zijn ze wel te vinden. Op de foto zie je een eitje van de Eikenpage op een van de eiken bij de voorste stapsteen van de Groote Wetering.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

Wat bieden we?

  • wandelingen en excursies in natuurgebieden rondom 's-Hertogenbosch 
  • cursussen over planten, dieren en landschappen.
  • landschapsbeheer (o.a. wilgen knotten) in natuurgebieden
  • jeugdnatuurgroep, die met de jeugd (7-12 jaar) op pad gaat in de natuur.
  • natuurpaden (ommetjes) in de omgeving
  • werkgroepen, die planten en dieren monitoren en natuurbescherming ondersteunen.

facebookbutton