stadsboerderij eijgentijdsBegin mei 2018 is bijna 25 m nestgelegenheid voor de huiszwaluwen door Mart van Lierop en Henk Vennix van de Vogelwerkgroep van IVN / Vogel- en Natuurwacht 's-Hertogenbosch gerealiseeerd bij Stadsboerderij Eyghentijds in Rosmalen.
Dit project kwam tot stand dankzij de subsidie van het IJsvogelfonds, een fonds van Vogelbescherming Nederland en de Nationale Postcode Loterij. Binnenkort komt er nog een informatiepaneel over de Nederlandse zwaluwen. Laat de huiszwaluwen maar komen, de boerenzwaluwen zijn al in de schuren met hun nestje bezig!

 

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

Wat bieden we?

  • wandelingen en excursies in natuurgebieden rondom 's-Hertogenbosch 
  • cursussen over planten, dieren en landschappen.
  • landschapsbeheer (o.a. wilgen knotten) in natuurgebieden
  • jeugdnatuurgroep, die met de jeugd (7-12 jaar) op pad gaat in de natuur.
  • natuurpaden (ommetjes) in de omgeving
  • werkgroepen, die planten en dieren monitoren en natuurbescherming ondersteunen.

facebookbutton